سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 نــَـه بــــه دیــروز هــآیی کـــه بودی می اندیشــَمــ
نـــَـه بـــه فـــــَــردآهــآیی کـــه شــآیـَـد بیــــآیی
میخـــــــوآهــَـم امـــروز رآ زنــدگـــی کــُنــمــ
خواســـتی بــآش....
خواســـتی نَبــآش....

ستاره سهیل


[ پنج شنبه 91/7/20 ] [ 12:31 عصر ] [ مروارید اعتصامی (فوضولچه) ]
حرفی نیست...
خودم سکوتت را معنی می کنم!
کاش می فهمیدی،
گــــــــــاهی....همین نگــــاه ســـــــــــــــــــردت...
روی زمستان را هم کم می کنـــــــــد...!
ستاره سهیل

[ پنج شنبه 91/7/20 ] [ 12:30 عصر ] [ مروارید اعتصامی (فوضولچه) ]
دلتنگی هایم را به رود اگر گویم میبرد با خود ...
 حراسم از دریا و مرگ ماهی هاست ...
 
ستاره سهیل

[ پنج شنبه 91/7/20 ] [ 12:25 عصر ] [ مروارید اعتصامی (فوضولچه) ]
بعضی وقتها اونقدر دلتنگه کسی میشی که اگه بفهمه ، خودش از نبودن خودش خجالت میکشه !
ستاره سهیل

[ پنج شنبه 91/7/20 ] [ 12:24 عصر ] [ مروارید اعتصامی (فوضولچه) ]
هر وقت که بین دوتا انتخاب مردد بودی ؛ شیر یا خط بنداز
مهم نیست شیر بیفته یا خط
مهم اینه که اون لحظه ای که سکه داره رو هوا می چرخه
یه دفعه بفهمی،
دلت بیشتر میخواد شیر بیفته ، یا خط!!
ستاره سهیل

[ پنج شنبه 91/7/20 ] [ 12:22 عصر ] [ مروارید اعتصامی (فوضولچه) ]
<      1   2   3   4   5   >>   >
About

من خوشگل :) با ادب :^) تمیز و مرتبم :)))) و اینکه سوم راهنماییم
Blog Custom