سفارش تبلیغ
صبا ویژن

میخوام براش بنویسم...

میخوتهمت...

ولی...

دوری...

خیلی دور...

نه دستم به دستانت میرسد...

نه چشمانم به نگاهت...


[ جمعه 91/9/3 ] [ 11:39 صبح ] [ مروارید اعتصامی (فوضولچه) ]
دنیا کوچکتر از آن است که...
گمشده ات را در آن یافته باشی...
انسان ها به همان خونسردی که آمدند...
چمدانشان را میبندند و میروند...
یکی در مه...
یکی در غبار...
یکی در باران...
یکی در باد
و بی رحم ترینشان در برف...
تا رد پایی به جا گذارند و خاطره ای که هر از گاه پس میزند...

[ جمعه 91/9/3 ] [ 11:37 صبح ] [ مروارید اعتصامی (فوضولچه) ]

تــــلخــــی ایــــــن روزهــــــایــــــم را بـــبــــخشــــیــــد...
دیـــــــگر قـــــنـــــدی در دلـــــــــــم آب نمــــیــــشـــــود...


[ پنج شنبه 91/8/25 ] [ 5:7 عصر ] [ مروارید اعتصامی (فوضولچه) ]
 بــــه مــــن مـــجــــوز چــــاپ نمــــیدهــــــــد.....
میـــگویــــنــــد.....:
داســــتــــانـــی کـــه نـــــوشــــتـــه ای قــــابـــــل بـــــاور نـــیــــســـــــت.....
مـــــــن فــــقـــط خـــــــــاطـــــراتـــــــم را نــــوشــــتــــه بــودم....
 
ستاره سهیل

[ پنج شنبه 91/8/25 ] [ 5:5 عصر ] [ مروارید اعتصامی (فوضولچه) ]

دلـــم مــی گیــرد وقتـــی....
مــی بینــم او هســـت...
مــــن هــم هـــستـــم....
امــــا “ قسمـــت ” نیســـت.....


[ پنج شنبه 91/8/25 ] [ 4:59 عصر ] [ مروارید اعتصامی (فوضولچه) ]
About

من خوشگل :) با ادب :^) تمیز و مرتبم :)))) و اینکه سوم راهنماییم
Blog Custom