سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

 خستــــــــه ام ... خستـــــــه ... نــه اینکـــه کـــــوه کنـــده باشــم نـــه!
دل کنــده ام دل ...!
از تمـــام دنیـــــــــــــــا و آدم هـایـــــــــش ...

ستاره سهیل


[ یکشنبه 91/7/23 ] [ 3:6 عصر ] [ مروارید اعتصامی (فوضولچه) ]

وقتــی دلتــنگم
بشــقاب ها را نمی شــکنم
شیـشه ها را نمــی شکنــم
غــرورم را نمــی شکــنم
دلــت را هم نمــی شکــنم
در این دلتنــگی ها، زورم به تنــها چیزی که میــرسد ،
این بغض لعنتی است . . .

ستاره سهیل


[ یکشنبه 91/7/23 ] [ 3:5 عصر ] [ مروارید اعتصامی (فوضولچه) ]

تو را با ط دسته دار مینویسم
طـــــو با همه فرق داری …

ستاره سهیل


[ یکشنبه 91/7/23 ] [ 3:4 عصر ] [ مروارید اعتصامی (فوضولچه) ]

هــــی غــریــبــه !!! روی کســی دســت گــذاشــتی که هــمه دنیــای منــه !!! بــی وجــدان ایــنــقدر راحــت بهــش نــگو عــزیــــزم...

ستاره سهیل


[ یکشنبه 91/7/23 ] [ 3:2 عصر ] [ مروارید اعتصامی (فوضولچه) ]

می دانی … !؟ به رویت نیاوردم … !
از همان زمانی که جای ” تو ” به ” من ” گفتی : ” شما “
فهمیدم
پای ” او ” در میان است . .

ستاره سهیل


[ یکشنبه 91/7/23 ] [ 3:1 عصر ] [ مروارید اعتصامی (فوضولچه) ]
<      1   2   3   4   5   >>   >
About

من خوشگل :) با ادب :^) تمیز و مرتبم :)))) و اینکه سوم راهنماییم
Blog Custom