سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت

دلـــم مــی گیــرد وقتـــی....
مــی بینــم او هســـت...
مــــن هــم هـــستـــم....
امــــا “ قسمـــت ” نیســـت.....


[ پنج شنبه 91/8/25 ] [ 4:59 عصر ] [ مروارید اعتصامی (فوضولچه) ]
About

من خوشگل :) با ادب :^) تمیز و مرتبم :)))) و اینکه سوم راهنماییم
Blog Custom