سفارش تبلیغ
صبا ویژن
دنیا کوچکتر از آن است که...
گمشده ات را در آن یافته باشی...
انسان ها به همان خونسردی که آمدند...
چمدانشان را میبندند و میروند...
یکی در مه...
یکی در غبار...
یکی در باران...
یکی در باد
و بی رحم ترینشان در برف...
تا رد پایی به جا گذارند و خاطره ای که هر از گاه پس میزند...

[ جمعه 91/9/3 ] [ 11:37 صبح ] [ مروارید اعتصامی (فوضولچه) ]
About

من خوشگل :) با ادب :^) تمیز و مرتبم :)))) و اینکه سوم راهنماییم
Blog Custom