سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت

نه کسی منتظر است...
نه کسی چشم به راه...
نه خیال گذر از کوچه ی ما دارد ماه...
بین عاشق شدن و مرگ مگر فرقی هست؟
وقتی از عشق نصیبی نبری غیر از آه...

ستاره سهیل


[ پنج شنبه 91/7/27 ] [ 3:42 عصر ] [ مروارید اعتصامی (فوضولچه) ]

تو دنیای به این بزرگی..
فقط پدر مادر هستند که حاضراً مثل پاک کن، خودشون رو کوچیک کنند تا اشتباهات ما را پاک کنند...

ستاره سهیل


[ پنج شنبه 91/7/27 ] [ 3:39 عصر ] [ مروارید اعتصامی (فوضولچه) ]

 هیــس دلکم !
کــــمی آرامــــتـــر تنـــــها شــــو
بی صـــــدا تــــر بـــشــــکــــن
آهــــســــتـــ ـه تـــر سراغـــــش را بگـــــیـــــر
مـــمــــکــن است بــــیـــدار شــــود
وجــــــــدان نــــــداشتــــ ــه اش ..


ستاره سهیل


[ پنج شنبه 91/7/27 ] [ 3:30 عصر ] [ مروارید اعتصامی (فوضولچه) ]

حَل شُده اَم،
مِثل یِک مُعما ...
راست می گُفتی کِه
خیلی سادِه اَم...


[ پنج شنبه 91/7/27 ] [ 3:26 عصر ] [ مروارید اعتصامی (فوضولچه) ]

بــَـرای بـــودَنـــ گـــاهی لــازم اَسـتـــ نـَبــاشی.....
شــایَد نـَبــودَنـَتــ، بـودَنـَتــ را بــه خــاطِـر آوَرَد....
اَمـــــــــا........
دور نـَبــاش.....
دوری هَـمــیشــه دِلــتـَنـگــی نـِمی آوَرَد...
فـَــراموشــی هَـمـیــنــ نـَزدیکـــی هــاسـتـــ......


[ پنج شنبه 91/7/27 ] [ 3:26 عصر ] [ مروارید اعتصامی (فوضولچه) ]
   1   2   3   4   5   >>   >
About

من خوشگل :) با ادب :^) تمیز و مرتبم :)))) و اینکه سوم راهنماییم
Blog Custom